!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

 Till föreningen hör 35 platser i carport och 16 övriga platser. 
Platsen hyrs ut av föreningen separat och följer inte med vid försäljning utan återlämnas till föreningens styrelse för matchning mot sökande. Samtliga intäkter för parkeringar tillfaller föreningen.

 

Se bifogat dokument för mer information kring parkeringsplatser.

Dokument

3.0 HANTERING AV PARKERINGSPLATSER.docx 2018-04-04

Uppdaterad 2018-05-04 av Josefin & Frank