!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Balkong inglasning

Ni som avser att glasa in era balkonger, kontakta styrelsen.

Vi har ett "vilande" bygglov som kan utnyttjas men då med vissa begränsningar.

Företaget som levererat till oss är

BK Balkong & Fasad AB

Bertil Kinnunen tel 070-2689600

www.bkbalkong.se

Uppdaterad 2018-05-04 av Josefin & Frank