!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vår gemensamma trivsel

Tillsammans vill vi verka för att Tallhöjden ska vara en trivsam förening för alla. Föreningens stadgar hittar du under fliken stadgar.

Barnvagnar och cyklar
För att trappstädningen ska kunna fungera ber vi dig med cykel, barnvagn eller rullator att förvara dessa i eget utrymme eller i cykelrum om det finns plats. 
I föreningens cykelförråd förvarar vi endast medlemmars cyklar,barnvagnar eller liknande och inga utomståendes. 

Borrning och spikning
Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete som kan vara störande försök göra det med hänsyn till övriga boende. Det är helt ok att borra på följande tider:
måndag-fredag kl. 08.00-20.00
lördag och söndag kl. 10.00-18.00.

Grillning på balkong
Endast elgrill är ok att använda på balkongen av brandsäkerhetsskäl.

Värmare på balkongen
Endast elterassvärmare är ok om du vill förlänga hösten och tidigarelägga våren, även denna regel av brandsäkerhetsskäl.

Paraboler
Parabolinstallationer kräver styrelsens godkännande.
(Borrande i fasaden kan skapa problem med fukt och vi behöver utvärdera från fall till fall).

Aktsamhet
Var aktsam om och vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt. Medlem är alltid ansvarig för skada orsakat av slarv eller oaktsamhet.

Akuta skador
Om händelse eller skada uppstår som genast måste åtgärdas kontaktar du husvärden.

Markiser
För att behålla våra fina fasader och enhetliga färger ger styrelsen råd om produkt- och leverantörsval. Styrelsens godkännande krävs alltid.

Namnskyltar
Styrelsen tillhandahåller namnskyltar till dörrar och brevlådor.