!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Som innehavare av bostadsrätten har du ansvar för bostadens inre utrymmen enligt föreningens stadgar. Det betyder att du själv ansvarar för skötsel och underhåll av bostaden. Under den tvååriga garantitiden har du dock möjlighet att anmäla garantifel. Mindre fel kan vara lämpligt att åtgärda i samband med garantibesiktningen efter två år. Funktionsfel kan åtgärdas snarast.

 

 

 

Akuta fel

Akuta fel som kan skada lägenheten eller fastigheten skall alltid anmälas på larmtelefon: 08-551 51 255 begär Jonssons Fastighetsjour i Södertälje. Meddela därefter ditt namn, vilken förening du bor i samt felets art. Kostnader för jourutryckning hamnar hos föreningen.

OBS! Jonssons Fastighetsjour ska inte anlitas för droppande kranar, stopp i tvättställ, rinnande toaletter ellelr dylikt.

Vitvaror

BSH Hushållsapparater Tel 0771-11 22 77

Kabel-tv

Vid fel på kabel-tv ring Canal Digital 0770-33 22 11

Ohyra och skadedjur

Kontakta Anticimex tel 08-19 00 30

Hiss

Vid fel på hissen: se nummer i hissen

Brandvarnare

Din lägenhet är utrustad med en brandvarnare som är bestyckad med 10-årsbatterier. Brandvarnaren skall testas fyra gånger om året, genom att trycka in centrumknappen. När batteriet är uttjänt ska brandvarnaren bytas i sin helhet.

 

Uppdaterad 2015-09-20 av Git Hellberg