!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Snöröjning

            Snöröjning och sandning  2013/2014

 

Inför snöröjningen i vinter så ha föreningen gjort ett underhållsavtal med en entreprenör. Samma företag som hjälpte oss under senare perioden under förra vintern.

Vi har beställt av honom, att hans utryckningsnivå ska vara i paritet med de krav som vår kommun/Svevia och Scania har, dvs utryckning  efter 4- 5 mm snöfall,  eller vid återfrysning.

Ett antal lägenhetsinnehavare har tillfrågats angående trottoarernas skötsel. De allra flesta var positiva till att vi, som bor här, skottar och sandar.

Visar det sig att vi behöver hjälp så köper vi även denna tjänst.

Ett problem kan uppstå med en traktor, den smala trottoaren kan innebära  skador på parkerade bilar. Föreningen gör också en stor besparinge genom att vi sköter det själva.

Styrelsen har beslutat att vi startar upp med att sköta trottoarerna själva.

Husvärdarna är behjälpliga med råd och förslag och har också skaffat in utrustning. Den förvaras i vårt miljörum.

 

Styrelsen har också full förståelse för att några av er kan ha vissa svårigheter att delta och det respekteras fullt ut.

 

 

Uppdaterad 2014-01-13 av Git Hellberg