!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilation

Tilluften i lägenheten sker via luftintag bakom radiatorer via en låda som är försedd med ett filter.

Byte av filter vid tilluftsdon ska ske vartannat år på föreningensbekostnad, föreningen beställer hem nya filter och delar ut till medlemmar vid en av de årliga städdagarna.
Frånluftsventilation i din lägenhet sker i kök och bad/wc.

Frånluftsdonen i badrum ska rengöras vid behov, var försiktig så inte luftspalten ändras då obalans i ventilationssytemet kan uppstå. Köksfläkten bör rengöras cirka en gång per månad vid daglig användning, ett tips är att köra den i diskmaskin.
Värmen av frånluften återvinns i vårt system för uppvärmning av värme och varmvatten.

Läs mer och se intruktioner under flik 14 i lägenhetspärmen.

Dokument

acticon skötselanvisning FLIK 14.pdf 2013-11-18

Uppdaterad 2018-05-04 av Josefin & Frank