!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilation

Tilluften i lägenheten sker via luftintag bakom radiatorer via en låda som är försedd med ett filter.

Byte av filter vid tilluftsdon bör sked en gång per år. Frånluftsventilation i din lägenhet sker i kök och bad/wc.

Frånluftsdonen i bakrum ska rengöras vid behov. Köksfläkten bör rengöras cirka en gång per månad vid daglig användning.

Läs mer och se intruktioner under flik 14 i lägenhetspärmen.

Dokument

acticon skötselanvisning FLIK 14.pdf 2013-11-18

Uppdaterad 2013-11-18 av Git Hellberg