!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Säkerhet

Här samlar vi bra information kring säkerhet för oss boende. Kom ihåg att säkerhet oftast handlar om vårt eget beteende.
Se bifogade dokument.


Brandvarnare
Din lägenhet är utrustad med en brandvarnare som är bestyckad med 10-årsbatterier. Brandvarnaren skall testas fyra gånger om året, genom att trycka in centrumknappen. När batteriet är uttjänt ska brandvarnaren bytas i sin helhet.

Dokument

Brandsäkerhet i flerbostadshus.pdf 2016-02-27
Om det börjar brinna (2).pdf 2016-02-27