!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrättsinformation

En bostadsrättförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Föreningen är en juridisk persson och finns registrerad hos Patent- och registreringsverket. Som ägare till en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den.

Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och allmänna utrymmen gemensamt. Det är du och övriga medlemmar som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den valda styrelsen. En styrelse sköter det löpande arbetet och väljs vid föreningens årsmöte.

Till lägenheten hör en bostadspärm från Besqab som ska följa lägenheten. Pärmen bör kompletteras vid behov eller vid ändringar som sker i bostaden och sparas till den dag lägenheten ska lämnas till nästa ägare. Saknas pärmen vid försäljning ska säljaren mot ersättning beställa en ny hos styrelsen.


Bo i bostadsrätt (källa tidningen Bo bättre)
Bostadsrätt är en boendeform som har funnits sedan slutet på 1800- talet. Till en början löd verksamheten under Lag om ekonomiska föreningar. Denna lag var inte anpassad för boendefrågor och den första bostadsrättslagen kom 1930.
En ny bostadsrättslag kom 1971 och nuvarande lag är från 1991. Vissa förändringar till nuvarande lag gjordes 2003. Bostadsrätt är en svensk företeelse men liknande boendeformer finns även i Norge och Finland.
Med bostadsrätt har man nyttjanderätt till en viss lägenhet på obegränsad tid. En viktig skillnad mot hyresrätt som är en nyttjanderätt till en viss lägenhet på begränsad tid. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och lägenheterna och bostadsrättsinnehavarna måste vara medlem i denna förening. Som medlem och bostadsrättsinnehavare måste du ta hänsyn till föreningens regler (stadgarna) och lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt.
Som medlem i en bostadsrättsförening har du stor möjlighet att påverka ditt boende och detta är en av anledningarna till varför boendeformen har blivit så vanlig och populär. Medlemmar kan lämna förslag (motion) till föreningsstämman och om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta verklighet. Detta kan röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Naturligtvis kan förslaget medföra en kostnadshöjning vilket medför att månadsavgiften måste höjas, men möjligheten att kunna påverka sitt boende är värt mycket för många.